Arbete

Fem misstag när du söker digital kompetens

Gör inte de fem vanliga misstagen när du söker digital kompetens Här är fem vanliga fällor att undvika. Internt språk. Söker du någon som kan CRM så säg det och inte kundbas-hantering t ex. Glömma att fråga interna kravställare. Kanske […]