Arbete

Intern storytelling är innehålls strategi

Många är de som famlar efter en strategi för content marketing. Inte sällan landar det slutligen i knät på marknadsavdelningarna. Varför? Det finns flera anledningar för dig att kolla internt, intern storytelling, när du ska genomföra ett storytelling-initiativ. Du får […]